Katyń
Historia

Nazwa miejscowości pochodzi albo od czasownika katat, katit, gdyż przetaczano tędy statki z dorzecza Dniepru do dorzecza Dźwiny albo od staroruskiego kat, katun (obóz, obozowisko).

Na wschód od Katynia, w pobliżu Gniezdowa, na odcinku 5 km na prawym brzegu Dniepru znajduje się pas kilku tysięcy kurhanów oraz dwa grodziszcza. Kurhany i grodziszcze datowane są na IX-X w. n.e.

W pobliskim lesie zwanym Lasem katyńskim, w uroczysku Kozie Góry (Козьи Горы) (w Polsce zwane Kosogory, prawdopodobnie na podstawie zniekształconej fonetycznie przez Niemców rosyjskiej nazwy), leżącym na terenach NKWD, od lat 30. XX wieku dokonywano masowych mordów na ofiarach czystek politycznych Stalina, w tym również zbrodni katyńskiej na internowanych polskich oficerach.

Nasza oferta wyjazdu