NUMER KONTA BANKOWEGO

Wspólnota 2000 Sp. z o.o.
00-594 Warszawa
ul. Belwederska 40m1


NIP 526-25-75-773

Bank BZWBK

KONTO ZŁOTÓWKOWE
05109018830000000506023677

KONTO EURO
56109018830000000113487427